top of page

GİZLİLİK POLİTİKASI

 

Bu metin kişisel verilerin alınmasına, saklanmasına, paylaşılmasına, işlenmesine ve silinmesine ilişkin süreçler hakkında kişisel veri sahiplerini bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

 

Destekçiler, bağışçılar, gönüllüler, üyeler, sosyal yardım görevlileri, ihtiyaç sahipleri ve tüm paydaşlar kişisel verilerini dernek merkezi, temsilcilikler, internet sitesi, banka ve SMS gibi kanallardan; sözlü, yazılı veya elektronik ortam üzerinden TOKTUT’MAK ELİMİZDE DERNEĞİ ile paylaştığında, kişisel verileri koruma politikası çerçevesinde dernek yönetimi tarafından muhafaza edilip, kişi ve kurumların vermiş oldukları onay çerçevesinde işlenecektir. TOKTUT’MAK ELİMİZDE DERNEĞİ’ne ilişkin tanıtım, teşekkür, bilgilendirme ve duyuru amaçlı iletişimleri gerçekleştirmek, istatistiki bilgi toplamak, bağış, gönüllülük, eğitim ve savunuculuk çalışmalarını geliştirmek amaçlarıyla kişisel veriler dernek yönetimi tarafından kullanılabilecektir. Aşağıdaki sözleşme derneğin gizlilik politikasının bir unsuru olarak kişisel verilerin korunması hakkında bilgilendirme, aydınlatma ve taahhüt metnini içermektedir.


 

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

 

TOKTUT’MAK ELİMİZDE DERNEĞİ, başlatmış olduğu yardımlaşma faaliyetlerini toktut.org sitesi (işbu sözleşme içeriğinde “Platform” olarak anılacaktır) üzerinden duyurarak ihtiyaç sahibi kişiler ve yardımseverleri bir araya getirmeyi hedeflemektedir. Destekçiler, bağışçılar, gönüllüler, üyeler, sosyal yardım görevlileri, ihtiyaç sahipleri ve tüm paydaşlar (bu kişiler işbu sözleşme içeriğinde “Kullanıcılar” olarak anılacaktır,) söz konusu yardımlaşma hareketlerinin farklı bileşenleri olarak toktut.org platformuna kayıt yaptırabilir ve kullanabilirler. 

 

Bu doğrultuda Platform, Kullanıcılar tarafından verilen bilgilerin nasıl kullanıldığı ve paylaşıldığının ne kadar önemli olduğunun sorumluluğu ve bilincinde olup, bilgilerin gizliliğini korumak amacıyla aşağıda belirtilen temel kuralları benimsemektedir. 

 

Yürütülen yardım faaliyetlerini gerçekleştirilebilmesi adına kullanıcıların bazı kişisel bilgilerinin (isim, soy isim, telefon numarası, e-posta adresi, adres vb.) elektronik ortamda Platform’a girilmesi gerekmektedir. Aksi belirtilmediği takdirde, mevcut gizlilik politikas, Kullanıcılar ve hesapları ile ilgili olarak kendi istekleri ile sisteme kaydettikleri bütün bilgiler için geçerlidir. Kullanıcılar, Platform’da bir profili oluşturarak, üye olarak veya tek seferlik destek sağlamak üzere kişisel bilgilerini girerek gizlilik politikasını onaylamış ve bu gizlilik sözleşmesini kabul etmiş sayılırlar. Kullanıcılar tarafından Platform ile paylaşılmış olan kişisel bilgiler sadece sitede tarif edilen ve bahsi geçen ilgili sosyal yardım faaliyetlerinin yürütülmesi amacı ile ilgili ihtiyaç merkezleri, destekçi, gönüllü, çalışan, ajans ve hizmet verecek işletmeler ile paylaşılabilir. 

 

Bu bilgiler, Platform bünyesinde genel kullanıma kapalı güvenli bir ortamda saklanmaktadır. Bu bağlamda kullanıcılar verdikleri bilgilerin, hizmet ve faaliyetleri yürütebilmek adına Platform tarafından üçüncü kişilere gösterilebileceğini ve bu vesile ile üçüncü kişilerin erişimine açık olduğunu bilmekte ve kabul etmektedir. Platform’un, işleyişi yürütme ve gelişme çalışmaları kapsamında destek hizmetler almak amacıyla farklı kuruluşlar ve firmalar ile iş birliği yaptığı hallerde, kuruluşların ve firmaların bu sözleşmede tanımlanan gizlilik standartlarına ve şartlarına uymalarını sağlayacaktır. 

 

Platform diğer internet sitelerine bağlantı verebilir. Bu sözleşmede yer alan taahhütler sadece Platform içerisinde geçerlidir ve diğer internet sitelerini kapsamamaktadır. Platform’dan bağlantı ile gidilecek diğer internet sitelerinin kullanımı hakkında o sitelere ait gizlilik güvencesi ve kullanım şartları geçerlidir. Siteden reklam, banner veya bağlantı ile geçilen diğer internet sitelerinin bilgi kullanımı, etik ilkeleri, gizlilik prensipleri, nitelik ve servis kalitesi ile bu sitelerde oluşabilecek herhangi bir maddi ve manevi zararlardan Platform sorumlu değildir. 

 

Platform’da yer alan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, Platform’a aittir. Tüm bilgi, metin, görsel imaj, fotoğraf, video vb., materyallere dair tüm telif hakları, tescilli marka, patent, entelektüel ve diğer mülkiyet hakları Platformca saklıdır. Kullanıcılar’ın Platform ile paylaştığı bilgiler, faaliyetlerin yürütülmesi ve Platform’da yer alan uygulamaların yenilenmesi durumunda bilgilendirme yapmak amacıyla kullanılabilecektir. Kullanıcıların kişisel bilgilerinin gizliliğinin korunması, sistem ve internet altyapısı güvenli seviyede tutularak Platform tarafından gerekli önlemler alınmıştır. İşbu sözleşme ile Kullanıcılar kişisel verileri hakkındaki gizlilik politikası ve koşulları okuyarak kabul ettiklerini beyan eder ve rıza verirler. 

 

Daha fazla bilgi almak isteyenler hey@toktut.org’a yazabilir. İsteyen destekçiler derneğin çalışmaları hakkında düzenli haber almak için gönderim listesine üye olabilir. Gönderileri almayı durdurmak için “Gönderi listesinden çıkmak istiyorum” yazan bir e-posta mesajı atmak yeterlidir.

 

Teşekkür ve saygılarımızla,

 

TOKTUT’MAK ELİMİZDE DERNEĞİ

bottom of page